توجه : سفارشهایی که تا قبل از ساعت 12:30 ظهر هم ثبت شوند همان روز پیک یا فردا تحویل پست میشوند.

شرایط استرداد

در این صفحه شرایط استرداد انواع سفارش‌ها و محصولات را شرح دهید. به عنوان مثال، مشتریان چگونه می‌توانند کالاهای فیزیکی را به شما بازگردانند و به چه آدرسی ارسال خواهند کرد؟ شرایط استرداد چگونه خواهد بود و شما چگونه آن را ارزیابی می‌کنید؟ آیا کالاهای معیوب قابلیت تعویض را دارند یا مبلغ پرداخت شده را استرداد خواهید کرد؟

همچنین اگر محصول شما مجازی یا فایل دانلودی باشد، شرایط آن چگونه خواهد بود؟