توجه : سفارشهایی که تا قبل از ساعت 12:30 ظهر هم ثبت شوند همان روز پیک یا فردا تحویل پست میشوند.

اورجینال


عطر و ادکلن اورجینال

با کلیک روی نام هر برند (که بر اساس نام فارسی آنها مرتب شده اند) مستقیما به صفحه همان برند خواهید رفت. این صفحه عینا مشابه صفحه عطریاب ونتینو است با این تفاوت که دسته بندی بر اساس برند های عطر و ادکلن اورجینال انجام شده است. فیلتر های صفحه عطریاب در این قسمت نیز وجود دارد که پس از ورود به صفحه اختصاصی برند، قابل اعمال می باشد. راهنمای فیلتر ها، مانند صفحه عطریاب ونتینو می باشد.