آموزش استریل کردن شیشه شیر بچه

آموزش استریل کردن شیشه شیر بچه

لازم است قبل از استفاده از بطری شیر بچه، آن را با استفاده از آب گرم و صابون ظرف با یک قلم بطری بشویید.