فروشگاه اینترنتی ونتینو | آموزش استریل کردن شیشه شیر بچه

آموزش استریل کردن شیشه شیر بچه

آموزش استریل کردن شیشه شیر بچه

لازم است قبل از استفاده از بطری شیر بچه، آن را با استفاده از آب گرم و صابون ظرف با یک قلم بطری بشویید.