آیا جویدن آدامس شما را لاغر می کند

آیا جویدن آدامس شما را لاغر می‌کند؟

نتایج یک  مطالعه نشان می‌دهد مصرف آدامس به طور خاص در بعضی افراد میل به خوردن  شیرینی و هله هوله را کاهش می‌دهد؛ به طوری که در وعده بعدی غذایی با مصرف  غذای کمتر، ۴۰ درصد کالری کمتری دریافت می‌کنند.