اثر وحشتناک برخی مواد غذایی روی مغز انسان

اثر وحشتناک برخی مواد غذایی روی مغز انسان

رژیم  غذایی اثر چشمگیری بر عملکرد و بهره‌وری مغز شما دارد. اگر اخیراً هر چه  بیشتر با فراموشی مواجه می‌شوید، ممکن است نیازمند تغییراتی در رژیم غذایی  خود باشید.