ارتباط چاقی کودکان با مواد شیمیایی موجود در پلاستیک ها

ارتباط چاقی کودکان با مواد شیمیایی موجود در پلاستیک‌ها

پژوهشگران  "دانشگاه نیویورک" (NYU) در مطالعه اخیرشان دریافته‌اند چاقی کودکان می‌تواند با مواد شیمیایی موجود در پلاستیک‌ها مرتبط باشد.