از افسردگی خندان چه می دانید

از افسردگی خندان چه می دانید؟

شاید تمام  احساسات مربوط به افسردگی را حس کنید، اما همچنان با لبخندی روی لب‌ها به  محل کارتان بروید و با روی خندان با دوستان و خانواده برخورد کنید. این  حالت شما چیزی است که به آن افسردگی خندان می‌گویند.