اگر دیابت دارید این نکات را رعایت کنید

اگر دیابت دارید این نکات را رعایت کنید

ورزش منظم به بدنتان کمک می‌کند از انسولین استفاده کنید و در نتیجه قند خونتان کنترل شود.