دوستان توجه نمایید شبکه پست دچار اختلال و کندی گردیده و اخیرا بعضی سفارشات پستی با تاخیر تحویل می گردد که هر چند خارج از کنترل ونتینو می باشد، به هر صورت از عزیزان پوزش می طلبیم.
با مصرف آجیل با حملات قلبی کشنده مبارزه کنید | عطر و ادکلن ونتینو

با مصرف آجیل با حملات قلبی کشنده مبارزه کنید

با مصرف آجیل با حملات قلبی کشنده مبارزه کنید

دکتر نوشین محمدی‌فر می‌گوید: مصرف آجیل به میزان دست کم دو بار در هفته با کاهش ۱۷ درصدی مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی، عروقی ارتباط دارد.