برای لاغر شدن کربوهیدرات را شب مصرف کنیم یا صبح

برای لاغر شدن کربوهیدرات را شب مصرف کنیم یا صبح؟

تا پیش از این تمام کسانی که برای کاهش وزن به سراغ رژیم و تغییرات برنامه غذایی رفته اند کربوهیدرات را با احتیاط خاصی مصرف می‌کردند به خصوص زمان آن که مبادا مانع لاغری شود، اما واقعیت چیز دیگری است.