دوستان توجه نمایید شبکه پست دچار اختلال و کندی گردیده و اخیرا بعضی سفارشات پستی با تاخیر تحویل می گردد که هر چند خارج از کنترل ونتینو می باشد، به هر صورت از عزیزان پوزش می طلبیم.
تاثیر سیر و شوید بر باکتری های دوغ | عطر و ادکلن ونتینو

تاثیر سیر و شوید بر باکتری های دوغ

تاثیر سیر و شوید بر باکتری‌های دوغ

نتایج  بررسی‌های پژوهشگران نشان می‌دهد افزودن عصاره شوید و سیر به دوغ به‌طور  معنی‌داری شمارش کلی باکتریایی و شمارش کپک و مخمر را در دوغ کاهش می‌دهد.