تخم مرغ را باید بشوییم

تخم مرغ را باید بشوییم؟

پوسته  تخم‌مرغ از جنس کربنات کلسیم بوده و این پوسته در سطح خود حدود 6000 سوراخ  بسیار ریز دارد و این حفره‌ها می‌توانند محل ورود باکتری‌ها و آلودگی‌ها  به داخل تخم‌مرغ باشند.