ترفندهایی ساده برای درست کردن خوش طمع ترین چای

ترفندهایی ساده برای درست کردن خوش طمع ترین چای

چای نام یک نوشیدنی معطر است که معمولاً با ریختن آب داغ یا در حال جوش بر روی برگ‌های عمل آورده شده گیاه «کاملیا سیننسیس»، که گیاهی همیشه سبز و بومی آسیای شرقی است.