تریلر Rambo V Last Blood

تریلر Rambo V: Last Blood

رامبو در اولین تریلر Rambo V: Last Blood با گذشته‌اش روبرو می‌شود