تغذیه درمانی در سندرم متابولیک

تغذیه‌درمانی در سندرم متابولیک

درمان  سندرم متابولیک درواقع درمان اجزای آن یعنی پرفشاری خون، دیابت و ...  می‌باشد، ولی خط مقدم درمان این سندرم اصلاح شیوه زندگی یعنی داشتن برنامه  غذایی سالم و فعالیت بدنی درجهت کاهش وزن است.