حذف کربوهیدرات ها از رژیم غذایی چه خطراتی را به دنبال دارد

حذف کربوهیدرات‌ها از رژیم غذایی چه خطراتی را به دنبال دارد؟

حذف کربوهیدرات‌ها میزان دریافت بسیاری از مواد مغذی دیگر موجود در مواد غذایی حذف یا محدود شده مانند ویتامین ها، مواد معدنی، آنتی اکسیدان ها، فیبر، پروبیوتیک‌ها و حتی چربی‌های سالم را کاهش می‌دهد.