دوستان توجه نمایید شبکه پست دچار اختلال و کندی گردیده و اخیرا بعضی سفارشات پستی با تاخیر تحویل می گردد که هر چند خارج از کنترل ونتینو می باشد، به هر صورت از عزیزان پوزش می طلبیم.
خوراکی های خوشمزه ای که در آینده وجود ندارند | عطر و ادکلن ونتینو

خوراکی های خوشمزه ای که در آینده وجود ندارند

خوراکی‌های خوشمزه‌ای که در آینده وجود ندارند!

طبق گمانه زنی ها، اگر شرایط آب و هوایی زمین به همین ترتیب پیش برود، در آینده خبری از بسیاری از خوراکی‌های لذیذ و خوشمزه‌ای که هنوز از آن‌ها بهره مندیم، نخواهد بود.