رنگ های جدیدی که نامشان را هم نشنیده اید

رنگ‌های جدیدی که نامشان را هم نشنیده‌اید

در دکوراسیون و معماری، رنگ هایی وجود دارند که خانم‌های رنگ شناس و خبره هم ممکن است از وجود آنها بی اطلاع باشند.