زنان و مردان روزانه چقدر آب باید بنوشند

زنان و مردان روزانه چقدر آب باید بنوشند؟

اگر در مسیر کاهش وزن گام بر می‌دارید، تامین آب مورد نیاز بدن می‌تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد.