زیان هایی که گیاه خواری به بدن می رساند

زیان‌هایی که گیاه خواری به بدن می‌رساند!

تامین پروتئین‌های موجود در گوشت از نیاز‌های اساسی بدن انسان به خصوص کودکان در حال رشد و نوجوانان در سن بلوغ است.