دوستان توجه نمایید شبکه پست دچار اختلال و کندی گردیده و اخیرا بعضی سفارشات پستی با تاخیر تحویل می گردد که هر چند خارج از کنترل ونتینو می باشد، به هر صورت از عزیزان پوزش می طلبیم.
سیر تا پیاز خودرو های هیدروژنی | عطر و ادکلن ونتینو

سیر تا پیاز خودرو های هیدروژنی

سیر تا پیاز خودرو‌های هیدروژنی/ سوخت جدیدی که وارد صنعت خودرو خواهد شد

ترکیب هیدروژن و اکسیژن می‌تواند جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی باشد.