تلگرام ونتینو  توجه : سفارشهایی که تا قبل از ساعت 12 ظهر هم ثبت شوند همان روز پیک یا فردا تحویل پست میشوند.

سیستم عامل iOS 13 به صورت رسمی معرفی شد

جستجو نتیجه ای نداشت!