شیرین کننده هایی که چاق تان می کند

شیرین کننده‌هایی که چاق تان می‌کند

محققان استرالیایی برای نخستین بار دریافتند، چگونه شیرین کننده‌های مصنوعی اشتها را تحریک می‌کند و در درازمدت باعث چاقی می‌شود.