علائمی که خبر از کمبود پروتئین در بدن می دهد

علائمی که خبر از کمبود پروتئین در بدن می‌دهد

پروتئین یکی از مهم‌ترین منابع تولید انرژی در بدن است که کمبود آن با نشانه‌هایی همراه است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود