فرمول 7 دتاکس واتر تابستانی

نوشیدنی‌هایی که مثل کولر در گرما خنکتان می‌کنند +فرمول ۷ دتاکس واتر تابستانی

فصل گرما بدن آب زیادی از دست می دهد اما با مصرف دتاکس واترها علاوه بر آب، از فواید میوه ها نیز بهره مند می شوید.