فواید و مضرات طالبی

فواید و مضرات طالبی

طعم شیرین و آب فراوان طالبی آن را به گزینه‌ی بسیار خوشایندی برای رفع عطش تابستانی تبدیل کرده است.