مردم از این گوشت و جگر ها نخورند

مردم از این گوشت و جگر‌ها نخورند

رئیس  سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به تداوم حضور بیماری تب کریمه کنگو در فصل  گرما در کشور اظهار کرد: مردم برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری از  مصرف گوشت تازه یخ نزده و جگر نیم‌پز خودداری کنند.