نحوه تشخیص آبلیموی اصل و تقلبی

نحوه تشخیص آبلیموی اصل و تقلبی

این گزارش به  دنبال بررسی‌های علمی یکی از باور‌های اشتباه مردم در خصوص آبلیمو‌های سنتی تهیه شده است. شاید پس از مطالعه آن، بیشتر از قبل در خرید آبلیمو‌های  به اصطلاح سنتی تامل کنیم.