دوستان توجه نمایید شبکه پست دچار اختلال و کندی گردیده و اخیرا بعضی سفارشات پستی با تاخیر تحویل می گردد که هر چند خارج از کنترل ونتینو می باشد، به هر صورت از عزیزان پوزش می طلبیم.
نفس های آخر تسلا | عطر و ادکلن ونتینو

نفس های آخر تسلا

نفس های آخر تسلا

 چرا تسلا روز به روز به پایان حیات خود نزدیک می شود؟