نمایش پورشه تایکان

نمایش پورشه تایکان

پورشه بار دیگر قبل از معرفی تایکان، این مدل را به نمایش گذاشت.