نکاتی درباره گیاهخواری

نکاتی درباره گیاهخواری

عضو هیأت علمی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور گفت: پژوهش‌های  جدید نشان می‌دهند رژیم‌های غذایی مبتنی بر گیاهخواری می‌توانند کلید  زندگی طولانی باشند. بر طبق این بررسی‌ها، کاهش مصرف پروتئین‌های حیوانی  مانند گوشت می‌توانند روند پیری را در انسان کاهش داده و امید به زندگی را  نیز به طور قابل توجهی افزایش دهند.