هشتگ چیست معرفی هشتگ های ارزشمند

"هشتگ" چیست؟ / معرفی هشتگ‌‌های ارزشمند

در این گزارش با تاریخچه، کارکردها و دلایل استفاده از هشتگ در فضای مجازی آشنا می‌شویم.