همه چیز درباره ساخت اقامتگاه های بوم گردی

همه چیز درباره ساخت اقامتگاه‌های بوم گردی

مراحل کسب مجوز اقامتگاه بومگردی به طور کلی به این صورت است که شما باید موافقت اصولی را از کمیسیون بوم­ گردی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اخذ کنید.