همه چیز درباره شیوه نگهداری از خرما

همه چیز درباره شیوه نگهداری از خرما

میوه خرما چهار مرحله رسیدن را طی می‌کند و در این مراحل تغییر‌هایی در رنگ، بافت، مزه، اندازه و ترکیب‌های شیمیایی آن رخ می‌دهد.