چرا زنان قوی از درون شکننده اند

چرا زنان قوی از درون شکننده‌اند؟

اگر  چه دیگران زنان قوی را شانه‌ای برای گریه‎هایشان می‌بینند، اما خود این  زنان در مواقع ناراحتی و مشکلات، به سمت هیچکسی نمی‌روند. همین خصوصیت باعث  می‌شود که آن‌ها هر روز تنها و تنهاتر شوند که در نهایت ممکن است که به  افسردگی بیانجامد.