چه روغنی برای سرخ کردن مواد غذایی استفاده کنیم

چه روغنی برای سرخ کردن مواد غذایی استفاده کنیم؟

یک کارشناس  تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور با اشاره به انواع روش‌های  طبخ و سرخ کردن مواد غذایی، نکات لازم برای حفظ ایمنی و ارزش مواد غذایی  را تشریح کرد.