چگونه رژیم لاغری مناسب خود را انتخاب کنیم

چگونه رژیم لاغری مناسب خود را انتخاب کنیم؟

پیش از اینکه برنامه‌ی کاهش وزن را شروع کنید با پزشک‌تان مشورت کنید. پزشک شما می‌تواند سوابق پزشکی‌تان را بررسی کرده و اگر دارویی مصرف می‌کنید به شما بگوید این دارو‌ها چگونه ممکن است بر روند کاهش وزن‌تان اثر بگذارند.