چگونه نزد همسرتان مهم باشید

چگونه نزد همسرتان مهم باشید؟

اگر  می‌خواهید نزد همسرتان مهم باشید باید یک پایگاه عاطفی جدی باشید. محل  آرامش و امن باشید، حرمتش را حفظ کنید، به نیازهایش توجه کنید.