10 خودروی پلیس محبوب در جهان

۱۰ خودروی پلیس محبوب در جهان + تصاویر

 نیروی پلیس را باید بخشی از قدرت اجرایی سیستم قضایی کشور‌های مختلف دانست؛ اما در اکثر کشور‌ها به نیرو‌های پلیس توجه چندانی نشده و برای آن‌ها حقوق و مزایای ناچیزی در نظر گرفته شده است.