15 نکته برای ماندگاری بیشتر عطر روی لباس

۱۵ نکته برای ماندگاری بیشتر عطر روی لباس

قبل  از عطر زدن، حمام کنید. پوست اگر مرطوب باشد عطر بیشتری جذب می‌کند. پس  اگر شب حمام می‌کنید بدانید که اگر عطر بزنید به اندازه صبح ماندگاری  نخواهد داشت. چون صبح، پوست تان خشک می‌شود.