5 خاصیت شگفت انگیز چای سبز که نمی دانستید

۵ خاصیت شگفت انگیز چای سبز که نمی‌دانستید

چای سبز سرشار از ترکیبات پلی فنول است که باعث کاهش التهاب می‌شود و در مقابله با سرطان کمک بسیار می‌کند.