6 راه که باعث می شود شکست مقدمه ای برای پیروزی در کسب و کار شما باشد

۶ راه که باعث می‌شود شکست مقدمه‌ای برای پیروزی در کسب و کار شما باشد

چالش مواجه  شدن با شکست، مستلزم یادگیری و به‌کارگیری مهارت‌ها و چگونگی تصمیم گیری  است، نه اینکه اجازه دهید که شکست شما مانعی برای ادامه کار باشد و شانس  شما را برای دست‌یابی به موفقیت کاهش دهد.