7 عادت اشتباه صبحگاهی که همین امروز باید آن ها را ترک کنید

۷ عادت اشتباه صبحگاهی که همین امروز باید آن‌ها را ترک کنید

گاهی در  روتین صبحگاهی ما عادت‌های اشتباهی وجود دارد که بی‌آنکه متوجه باشیم تمام  روز ما را خراب می‌کنند و باعث کم شدن بازدهی ما می‌شوند. صبح‌ها بعد از  بیدار شدن از خواب، این کار‌ها را انجام ندهید.